Διαχείριση Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

H Intrum Hellas στηρίζει την επιστροφή των δανειοληπτών στον υγιή οικονομικό κύκλο με συναινετικές και βιώσιμες ρυθμίσεις, εισάγοντας νέα πρότυπα για τη διαχείριση πιστώσεων και την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών. Οι λύσεις που προσφέρει η Intrum Hellas προστατεύουν πλήρως τους ευάλωτους δανειολήπτες, στηρίζουν τους ιδιώτες προκειμένου να επανέλθουν στην κανονικότητα και προσφέρουν ευκαιρίες σε βιώσιμες επιχειρήσεις τόσο για την αναδιάρθρωση του χρέους τους όσο και την επαναφορά τους σε τροχιά ανάπτυξης. Με βαθιά τεχνογνωσία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και με διαρκείς επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής σχεδιάζουμε τις κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων κάθε χαρτοφυλακίου που διαχειριζόμαστε.

Υπεύθυνες λύσεις

Κορυφαία τεχνογνωσία

Bιώσιμες ρυθμίσεις

Διεθνής εμβέλεια


Σχεδιασμός Βιώσιμων Λύσεων

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξειδικευμένες λύσεις για κάθε χαρτοφυλάκιο, σε κάθε συνθήκη και συγκυρία.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση με σεβασμό σε κάθε πελάτη – δανειολήπτη, σε κάθε μας επικοινωνία.

Επίτευξη Στόχων

Υλοποιούμε τους στόχους κάθε χαρτοφυλακίου που διαχειριζόμαστε με διαφάνεια, αξιοπιστία και με γνώμονα την υγιή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.


Οι υπηρεσίες μας

 • 1

  Οικονομική Ανάλυση (Due Diligence) στο πλαίσιο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων

 • 2

  Διαχείριση Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων

 • 3

  Υποστήριξη Εργασιών Τιτλοποίησης απαιτήσεων

 • 4

  Διαχείριση Ακινήτων μέσω της Intrum Hellas REO A.E.