Πλήρες φάσμα Υπηρεσιών Διαχείρισης

Στηρίζουμε την επιστροφή των δανειοληπτών στον υγιή οικονομικό κύκλο

Διαμορφώνουμε βιώσιμες λύσεις αποπληρωμής, ανοίγοντας τον δρόμο προς μια υγιή οικονομία

Διαχείριση Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

Eργαζόμαστε με σεβασμό απέναντι στους δανειολήπτες, πέρα από τις νομοκανονιστικές μας υποχρεώσεις, με γνώμονα τη δίκαιη αντιμετώπισή τους. Διαμορφώνουμε βιώσιμες λύσεις αποπληρωμής και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων Τραπεζών και επενδυτών, ανοίγοντας τον δρόμο προς μια υγιή οικονομία.

Περισσότερα › Διαχείριση Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

Γιατί να επιλέξετε την Intrum

Υπεύθυνες λύσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις


Βιώσιμες ρυθμίσεις με γνώμονα την ανάπτυξη


Κορυφαία τεχνογνωσία στη διαχείριση απαιτήσεων


Διεθνής εμβέλεια με παρουσία σε 20 χώρες