Χρυσό βραβείο για την Intrum στα Diversity, Equity & Inclusion Awards 2024

Η Intrum διακρίθηκε στα Diversity, Εquity & Inclusion Awards, για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που επενδύει και στηρίζει την πολιτική ίσων ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εργαζόμενους.

GOLD στην κατηγορία «Equal Opportunities / Benefits for Women»


Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Health & Safety Awards 2024

Μένοντας πιστοί στις αξίες μας και επενδύοντας σταθερά σε ένα εργασιακό περιβάλλον που θέτει σε προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας, διακριθήκαμε με τρία βραβεία στα Health & Safety Awards 2024.

SILVER στην κατηγορία «Health & Safety Project»

SILVER στην κατηγορία «Seize the Opportunity»

BRONZE στην κατηγορία «Υγιής & Ευχάριστος Εργασιακός Χώρος / Healthy & Wellbeing Space»

Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Compliance Awards 2023

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να βελτιστοποιούμε συνεχώς την επιχειρηματική δράση και λειτουργία μας, διακριθήκαμε με δύο βραβεία στα Compliance Awards 2023.

GOLD στην κατηγορία «Best Complaint Management» 

SILVER στην κατηγορία «Best Data Privacy Project»


Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Diversity & Inclusion Awards 2023

Μένοντας πιστοί στις αξίες μας και στη δέσμευση για ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στις αρχές των ίσων ευκαιριών, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, διακριθήκαμε με τρία βραβεία στα Diversity & Inclusion Awards 2023.

GOLD στην κατηγορία «Experiences & Job Level»

SILVER στην κατηγορία «Safety (whistle blowing abuse)» 

BRONZE στην κατηγορία «Internal Communication»


Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Great Place to Work 2023

Η Intrum αναγνωρίζεται και πιστοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως Great Place to Work Certified™ company στην κατηγορία 250+ εργαζόμενοι, μετά από αναλυτική αξιολόγηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Great Place to Work® Hellas.


Διαβάστε περισσότερα εδώ.

HR Awards 2022

Μέσα στα πρώτα 3 χρόνια δραστηριοποίησης στην Ελλάδα, αναδειχθήκαμε Εργοδότης Επιλογής σε έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, προσφέροντας ένα περιβάλλον διαρκούς εξέλιξης και εφαρμόζοντας ένα πλέγμα καινοτόμων πρωτοβουλιών για τους εργαζομένους μας με στόχο την καλύτερη δυνατή εργασιακή εμπειρία τους.

BRONZE στην κατηγορία «Best Youth Employment Initiative»

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Facilities Management Awards 2022

H Ιntrum REO διακρίθηκε στα βραβεία Facilities Management Awards 2022, τα οποία αναδεικνύουν τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων και μέσων, από επιχειρήσεις, οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών.

GOLD στην κατηγορία «Real Estate»