Μια πρωτοποριακή συμφωνία μεταξύ της Intrum και της Τράπεζας Πειραιώς

Μια πρωτοποριακή συμφωνία μεταξύ της Intrum και της Τράπεζας Πειραιώς για τη μεταβίβαση της εσωτερικής δραστηριότητας διαχείρισης δανείων της τράπεζας δημιούργησε τον ισχυρότερο διαχειριστή δανείων και πιστώσεων στην Ελλάδα.

Στην πρώτη συμφωνία του είδους της στην ελληνική αγορά, η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum συμφώνησαν στη μεταβίβαση της δραστηριότητας διαχείρισης δανείων της τράπεζας. Η Intrum Hellas ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 28 δισ. ευρώ και σχεδόν 1.000 εργαζομένους.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2019, ολοκληρώθηκε μόλις τέσσερις μήνες αργότερα.
Η Τράπεζα Πειραιώς διατήρησε συμμετοχή στη νέα εταιρεία, καθώς και σε στη διακριτή εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Intrum Hellas REO A.E.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Intrum Hellas έχει συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων με την Τράπεζα Πειραιώς. Η συμφωνία καλύπτει όλα τα είδη δανείων (καταναλωτικά, στεγαστικά, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και τον πλήρη κύκλο ζωής τους. Ωστόσο, τα διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν στον ισολογισμό της τράπεζας.

Η συνεργασία έχει συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητα στην Τράπεζα Πειραιώς και έχει διευκολύνει την ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, επιτρέποντας στην τράπεζα να επικεντρωθεί στην κύρια δραστηριότητά της.


Σχετικά με την Intrum

Ως η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων στην αγορά, η Intrum διαθέτει ευρεία τεχνογνωσία στις υπηρεσίες είσπραξης οφειλών και δραστηριοποιείται σε 24 χώρες στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική (Βραζιλία). Έχουμε περισσότερους από 10.000 έμπειρους υπαλλήλους στον όμιλό μας.