Αναπτυσσόμαστε κάνοντας τη διαφορά

Η Intrum είναι ένα περιβάλλον δυνατοτήτων και ευκαιριών όπου ενθαρρύνουμε, εμπνέουμε και υποστηρίζουμε τους εργαζόμενους μας στην ανάπτυξή τους. Η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη είναι η κινητήριος δύναμη τόσο για τον σκοπό μας όσο και για το μέλλον του κλάδου μας.

Η εργασία μας στην Intrum έχει νόημα για την κοινωνία, την οικονομία και το μέλλον. Έχουμε την δυνατότητα να συνεισφέρουμε σε μια εταιρεία με αξίες και με έναν ισχυρό, βιώσιμο και αναγκαίο σκοπό, που έχει άμεσα οφέλη για όλους μας.

Απεριόριστες ευκαιρίες ανάπτυξης

Όντας ο ηγέτης στον κλάδο μας, επιδιώκουμε να είμαστε πρωτοπόροι. Γι’ αυτό και η κουλτούρα μας εστιάζει στην συνεχή μάθηση και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
Μέσα από την εργασία μας στην Intrum, έχουμε σημαντικές ευκαιρίες να αναπτύξουμε τις δεξιότητες μας, να εξερευνήσουμε ενδιαφέρουσες προκλήσεις, να επηρεάσουμε το επαγγελματικό μας μέλλον και να βοηθήσουμε άλλους να επωφεληθούν από την εμπειρία μας. Στην Intrum μπορούμε να θέσουμε - και κυρίως να επιτύχουμε - τους πλέον φιλόδοξους και μεγαλεπήβολους στόχους μας αξιοποιώντας το φιλόδοξο πνεύμα που μας διακρίνει και τον κοινωνικό σκοπό που υπηρετούμε.

Μια πραγματικά παγκόσμια νοοτροπία

Καθένας από εμάς στην Intrum διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην «καθοδήγηση προς μια υγιή οικονομία». Βοηθώντας καθημερινούς ανθρώπους να διαχειριστούν τις οφειλές τους με πρακτικό, εφικτό και γεμάτο σεβασμό τρόπο, βοηθάμε τους πελάτες μας να πληρωθούν. Αυτό βοηθάει τις εταιρείες να αναπτυχθούν. Και αυτό δημιουργεί μια υγιή οικονομία που ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία.
Αυτή η απλή αλλά ουσιαστική αποστολή είναι το κίνητρό σε ό,τι κάνουμε, εμπνέει κάθε απόφαση που λαμβάνουμε και υποκινεί οποιαδήποτε ενέργειά μας. Αυτή η απόλυτη σαφήνεια σχετικά με το γιατί όλοι μας κάνουμε αυτό που κάνουμε μας ενώνει και μας παρακινεί. Και επιφέρει ικανοποίηση και ένα αίσθημα καθημερινής επιτυχίας - καθετί που κάνουμε έχει νόημα και σκοπό.

Μια πραγματικά παγκόσμια νοοτροπία

Η Intrum είναι ένας διεθνής οργανισμός και ο ηγέτης στη διεθνή αγορά. Το μέγεθος, το αποτύπωμα και η επιρροή μας προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες στην ανάπτυξη της καινοτομίας, την διαμόρφωση παγκόσμιων προτύπων, καθώς και την δυνατότητα διεθνούς. Μέσα από την διάχυση της γνώσης, της εμπειρίας και των ιδεών, εμπλουτίζουμε την καθημερινή μας δραστηριότητα.

Μια υποστηρικτική, ανοικτή και προσανατολισμένη στις αξίες κουλτούρα

Ethics, Dedication, Solutions, Empathy. Για εμάς οι αξίες μας δεν είναι απλώς λέξεις, αλλά μας καθοδηγούν στην καθημερινή μας ζωή. Οι αξίες μας είναι αυτές που κάνουν την κουλτούρα μας πολυσυλλεκτική, ανοιχτή, υποστηρικτική και πλούσια με ποικίλους τρόπους.