Ο κορυφαίος διαχειριστής Intrum Italy στην αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Intrum και της Intesa Sanpaolo έχει αποφέρει πολλαπλά οφέλη – έναν υγιέστερο ισολογισμό, βελτιωμένη διαχείριση και ελκυστικές μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Η συγχώνευση της λειτουργίας ανάκτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Intesa Sanpaolo με τις ιταλικές δραστηριότητες της Intrum έχει δημιουργήσει τον κορυφαίο Διαχειριστή του είδους στην Ιταλία. Η κοινοπραξία διαθέτει περίπου 40 δισ. ευρώ σε υπό διαχείριση δάνεια και η Intesa διατηρεί μεγάλο μειοψηφικό μερίδιο τόσο στην πλατφόρμα όσο και στο χαρτοφυλάκιο.

Η Intrum και η Intesa συμφώνησαν σε μια δεκαετή σύμβαση αποκλειστικής διαχείρισης για υφιστάμενα και νέα χαρτοφυλάκια. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, αναλάβαμε επίσης 600 υπαλλήλους της τράπεζας, συνδυάζοντάς τους με το δικό μας δυναμικό των 400 ατόμων στην Ιταλία.

Σε συνεργασία με τον συνεπενδυτή CarVal, η κοινοπραξία έχει αποκτήσει χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 12 δισ. Ευρώ σε ακαθάριστη λογιστική αξία. Η δομή της μακροπρόθεσμης συνεργασίας θα επιτρέψει στην Intesa να επωφεληθεί από ελκυστικές αποδόσεις, καθώς και να βελτιώσει τον δικό της ισολογισμό και τις εργασίες διαχείρισης.

Η Intrum ολοκλήρωσε αυτή την πολύπλοκη συναλλαγή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη συνεργασία επέτρεψε στην τράπεζα να εκπληρώσει τους στρατηγικούς της στόχους και αποδεικνύει τη δέσμευση της Intrum σε μια σημαντική αγορά.


Σχετικά με την Intrum

Ως η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων στην αγορά, η Intrum διαθέτει ευρεία τεχνογνωσία στις υπηρεσίες είσπραξης οφειλών και δραστηριοποιείται σε 20 χώρες στην Ευρώπη. Έχουμε περισσότερους από 10.000 έμπειρους υπαλλήλους στον όμιλό μας.


Επικοινωνήστε μαζί μας για υπηρεσίες προς Τράπεζες και Επενδυτές