Πέρα από τη νομοθεσία – κάτι περισσότερο από τη συμμόρφωση

Η συμμόρφωση και η δεοντολογική μεταχείριση των οφειλετών είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της προσέγγισης της Intrum στο θέμα των εισπράξεων. Επενδύουμε σημαντικά στην τεχνολογία, τις διαδικασίες και τους ανθρώπους για να διασφαλίζουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους οφειλέτες και τους πελάτες.

Στην Intrum πιστεύουμε ότι η καλή μεταχείριση των οφειλετών είναι κάτι που υπερβαίνει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τη νομοθεσία. Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίζουμε ότι οι οφειλέτες των πελατών μας έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Να κάποιοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας.

Υψηλότερη βαθμολογία Net Promoter Score στον κλάδο

Η κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης περιλαμβάνει τακτική ανεξάρτητη αξιολόγηση. Κατέχουμε χρυσή διαπίστευση Investor in Customers και έχουμε λάβει βαθμολογία NPS +59 το 2021, την υψηλότερη που επιτεύχθηκε στον κλάδο.

Πολυκαναλικές έρευνες εμπειρίας οφειλετών

Αυτές αφορούν την ατομική απόδοση των εκπροσώπων μας και μας επιτρέπουν να αξιολογούμε διαρκώς και να υποβάλλουμε αναφορές για το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουμε στους οφειλέτες. Αποτελούν επίσης τη βάση για μελλοντικές πρωτοβουλίες και βελτιώσεις.

Μηνιαίες αναφορές έρευνας οφειλετών

Κοινοποιούμε αυτές τις αναφορές σε μηνιαία βάση στους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των ερευνών που διεξάγονται, των ποσοστών συμπλήρωσης, των βαθμολογιών και τυχόν ανεπίσημων σχολίων που παρέχονται.

Επένδυση στο Speech Analytics

Πρόκειται για μια διαδικασία που παρέχει τη σημαντική διαβεβαίωση ότι οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με συμμορφούμενο τρόπο και λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας έναντι κακής συμπεριφοράς των οφειλετών. Όλες οι κλήσεις αξιολογούνται με βάση μια σειρά από ερωτήματα που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά και εστιάζουν στις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις των πελατών. Από την καθιέρωσή της, αυτή η διαδικασία έχει αποτελέσει βασικό παράγοντα αλλαγών μέσω εστιασμένης καθοδήγησης και ανατροφοδότησης, με αποτέλεσμα σταθερά υψηλές βαθμολογίες ανατροφοδότησης από τους οφειλέτες.

Ψηφιακές λύσεις

Σε έναν κόσμο όπου υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές λύσεις όλο το 24ωρο, οι οφειλέτες μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται μέσω της πύλης οφειλετών, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τα οφέλη των ελέγχων που έχουν αναπτυχθεί εντός του τηλεφωνικού κέντρου. Οι οφειλέτες μπορούν να αποπληρώνουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να πραγματοποιούν πλήρη εκτίμηση εσόδων και δαπανών και να προβαίνουν σε κατάλληλες προσφορές αποπληρωμής.

Πληροφορίες και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο

Η πύλη εξυπηρέτησης οφειλετών προσφέρει μια ομαλή εμπειρία στους οφειλέτες, καθώς κάθε 30 λεπτά συμπληρώνονται αυτόματα στοιχεία για σχέδια που έχουν ολοκληρωθεί, αποπληρωμές ή εκτιμήσεις οικονομικής προσιτότητας. Η πύλη είναι πλήρως ενσωματωμένη στην πλατφόρμα εισπράξεων της Intrum και μπορεί να προσαρμοστεί για πελάτες με νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Νομοθεσία και επικαιροποιήσεις

Στην Intrum, δεσμευόμαστε να προωθούμε τις αρχές του Πλαισίου Διαφάνειας και Συναίνεσης (TCF) σε όλα τα επίπεδα. Για να διασφαλίσουμε ότι η συμμόρφωση είναι ενσωματωμένη, κατανοητή και προωθείται σε ολόκληρη την επιχείρηση, διοργανώνουμε μηνιαίες συνεδρίες συμμόρφωσης για όλους τους συναδέλφους. Εκεί συζητούνται επικαιροποιήσεις των κανονιστικών ρυθμίσεων και βασικά θέματα για την προώθηση της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών. Αυτές οι μηνιαίες συνεδρίες συνοδεύονται από το ενημερωτικό δελτίο συμμόρφωσης της Intrum με στόχο τη διασφάλιση ότι ολόκληρη η επιχείρηση γνωρίζει τα βασικά ευρήματα αναφορικά με τις κανονιστικές διατάξεις και τους τομείς ενδιαφέροντος.

Αυτά τα εργαλεία και οι διαδικασίες μάς επιτρέπουν να παρέχουμε σταθερά υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης οφειλετών. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς η Intrum μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους οφειλέτες σας.