Εξειδικευμένες έρευνες κα αναλύσεις

-

European Payment Report 2023– Έκθεση για την Ελλάδα

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δαπανούν κατά μέσο όρο 78 ημέρες ετησίως για θέματα διαχείρισης πληρωμών από πελάτες και προμηθευτές – ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 74 ημέρες.

23 Μαΐου 2023

Τελευταίες έρευνες


Επικοινωνήστε μαζί μας για υπηρεσίες προς Τράπεζες και Επενδυτές