Υπογραφή της δεύτερης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην Intrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ

Η δεύτερη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) υπεγράφη στην Intrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ, στο πλαίσιο της συνεχούς και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης της εταιρίας και του Συλλόγου Εργαζομένων.

Με την υπογραφή της σύμβασης, διάρκειας δύο ετών, επιβεβαιώνεται η σταθερή δέσμευση και στρατηγική προτεραιότητα της Intrum στη δημιουργία και λειτουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται τις ανάγκες των εργαζομένων της.

Σε εναρμόνιση με τις αξίες του Ομίλου, αλλά και τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος, η δεύτερη ΕΣΣΕ στην Intrum ενισχύει περαιτέρω την ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων καθώς και το αίσθημα ασφάλειας στην εργασιακή καθημερινότητα, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ανέλιξης.

Με αφορμή την υπογραφή της ΕΣΣΕ, ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum Hellas, δήλωσε ότι:

«Η αναπτυξιακή πορεία της Intrum οφείλεται πρωτίστως στους συναδέλφους μας, οι οποίοι με την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους στηρίζουν και πετυχαίνουν τους επιχειρησιακούς μας στόχους. Πολύτιμος αρωγός στην εξαιρετική αυτή προσπάθεια είναι και ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Intrum Hellas, σε συνεργασία με τον οποίο, μας δίνεται η ευκαιρία να επισφραγίσουμε εκ νέου και από κοινού τη μακροχρόνια δέσμευσή μας σε ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών και ανάπτυξης για όλους. Στην Intrum όλοι μαζί διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με υψηλό βαθμό δέσμευσης στην πορεία προς μια υγιή οικονομία».