Υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας για την Intrum

Η Intrum προχώρησε, εντός του Μαΐου που έχει καθιερωθεί ως ο Ευρωπαϊκός Μήνας Διαφορετικότητας, στην υπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στις αρχές των ίσων ευκαιριών και της συμπερίληψης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Intrum παρουσιάζει ήδη υψηλές επιδόσεις όσον αφορά στη στήριξη και ανάδειξη της διαφορετικότητας:

• Το 64% της διοικητικής ομάδας αποτελείται από γυναίκες
• Οι γυναίκες εκπροσωπούν το 61% στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας
• Το 95% των εργαζομένων επιβεβαιώνει το σεβασμό της εταιρίας σε θέματα Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης (D&I)

Η κ. Μαρία Φατζικμανώλη, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού και Επικοινωνίας Intrum Ελλάδος, δήλωσε σχετικά ότι: «Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία εντάσσει τον σεβασμό της μοναδικότητας κάθε ανθρώπου στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δράσης και της εταιρικής κουλτούρας. Με οδηγό τις αξίες μας, συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που διακρίνεται για τη συμπερίληψη, την εξάλειψη κάθε αποκλεισμού και διάκρισης και τις ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους στην πορεία προς μια υγιή οικονομία».

Ο κ. Σταύρος Μηλιώνης, Ιδρυτής Diversity Charter Greece και Πρόεδρος του ΚΕΑΝ, με αφορμή την υπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας» από την Intrum, επεσήμανε ότι «Η Intrum Hellas, μέλος του Ομίλου Intrum, παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων με παρουσία σε 24 χώρες, έγινε μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις. Ο σεβασμός στις αρχές και τις αξίες της διαφορετικότητας είναι σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας της επιχείρησης και στο πλαίσιο αυτό είμαστε σίγουροι ότι η συμμετοχή τους στο δίκτυο των επιχειρήσεων που έχουν υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας θα είναι σημαντική. Τους καλωσορίζουμε».

Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019. Η Ελλάδα έγινε η 23η χώρα που υπεγράφη η Χάρτα. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, η Χάρτα Διαφορετικότητας υλοποιείται από το ΚΕΑΝ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση - D&I.