Leading Employers in Greece 2023: Η Intrum ξανά ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες επιλογής στην ελληνική αγορά

Στην Intrum, με αφετηρία τις αξίες μας και με στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μιας θετικής εργασιακής εμπειρίας, έχουμε πετύχει μέσα σε 3 χρόνια δραστηριοποίησης στην Ελλάδα να αναδειχθούμε σε Εργοδότη Επιλογής, εφαρμόζοντας ένα πλέγμα καινοτόμων πρωτοβουλιών, βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων για τους εργαζόμενούς μας.

Η Intrum συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους εργοδότες επιλογής στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μία εξαιρετική εργασιακή εμπειρία σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, αναγνώρισης και διαρκούς εξέλιξης. Δείτε περισσότερα στην επιχειρηματική έκδοση «Leading Employers in Greece» της ΙCAP CRIF.

''Leading the way to a sound economy'' με επίκεντρο του ανθρώπους μας

Ακούμε τους ανθρώπους μας
Με αφετηρία τις αξίες μας και με στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μιας θετικής εργασιακής εμπειρίας, έχουμε πετύχει μέσα σε 3 χρόνια δραστηριοποίησης στην Ελλάδα να αναδειχθούμε σε Εργοδότη Επιλογής, εφαρμόζοντας ένα πλέγμα βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων για τους εργαζομένους μας.Η δέσμευση στους ανθρώπους μας επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων «My Voice» που πραγματοποιούμε σε επίπεδο Ομίλου κάθε χρόνο με τη συμμετοχή άνω του 95% των εργαζομένων μας ώστε να «ακούμε» ενεργητικά και να ενεργούμε αντίστοιχα. Στη «My Voice 2022» η συντριπτική πλειονότητα αξιολόγησε ιδιαίτερα θετικά την εργασιακή εμπειρία στην Intrum, ενώ σε ένα μεγάλο ποσοστό –το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τον πήχη που τίθεται διεθνώς– δήλωσαν ότι θα πρότειναν την εταιρία ως εργοδότη σε τρίτους. Συνοπτικά:

  • Το 95% των εργαζομένων δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την στρατηγική κατεύθυνση και διοικητική προσέγγιση της εταιρίας

  • Ο δείκτης δέσμευσης των εργαζομένων είναι 85, όταν ο δείκτης στόχος για εταιρίες αντίστοιχου μεγέθους διεθνώς είναι 79 (Engagement Index)

  • Ο δείκτης ευημερίας (Wellbeing Index) είναι 77, επιβεβαιώνοντας το θετικό εργασιακό κλίμα και τη σημασία που δίνεται στη διευκόλυνση της εργασιακής καθημερινότητας.

Στο τέλος του 2022 λάβαμε μια ακόμα σημαντική πιστοποίηση ως Great Place to Work Certified™ company, μια διάκριση που πετύχαμε με τη συμβολή των ανθρώπων μας, μετά από αξιολόγηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο και ανεξάρτητο οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Εφαρμόζουμε ένα σύγχρονο μοντέλο εργασίας
Με σεβασμό στις αρχές της αξιοκρατίας, της ισότητας, της ομαδικότητας και της ανοιχτής επικοινωνίας και πολιτικές για εξέλιξη και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας συνθήκες εργασίας στους εργαζομένους μας. Ήμασταν η πρώτη εταιρία του κλάδου που υπέγραψε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΣΕΕ) και ιδρύσαμε  άλλη μια πρωτιά το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, μια παροχή μακροπρόθεσμου χαρακτήρα που επισφραγίζει τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρίας σε μια αμοιβαία ωφέλιμη σχέση με τους εργαζομένους. Αναβαθμίσαμε το ομαδικό συμβόλαιο ζωής και υγείας σε ένα από τα καλύτερα της αγοράς. Δίνουμε έμφαση στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω διευρυμένων θερινών διακοπών, απαρέγκλιτης τήρησης του ωραρίου και παροχής επιπλέον ευελιξίας όπου κρίνεται σκόπιμο. Επιπλέον, επενδύουμε στη σωματική ευεξία με την ίδρυση γυμναστηρίου εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας, καθώς και στην ομαδική συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις με σκοπό την καλή φυσική κατάσταση, αλλά και την τόνωση του ομαδικού πνεύματος. Αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προκλήσεις της πανδημίας, καταφέραμε να εξισορρο-πήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά τις νέες συνθήκες, δημιουργώντας ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, το οποίο εξελίσσουμε διαρκώς προκειμένου να ακολουθεί τη δυναμική των νέων τάσεων διεθνώς στο εργασιακό περιβάλλον. Τέλος, διατηρούμε σταθερά την έμφαση στην ψυχική ευεξία των εργαζομένων μας μέσω της συνεργασίας με εξειδικευμένο πάροχο για 24ωρη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των εργαζομένων αλλά και των οικογενειών τους. 

Συνεχής εξέλιξη και επένδυση στο ταλέντο
Επενδύουμε σε ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης και εξέλιξης ώστε οι άνθρωποί μας να αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες αιχμής και νέες δυνατότητες. Προσφέροντας σε όλους ευκαιρίες για εσωτερική ανέλιξη, δίνουμε προτεραιότητα στο υφιστάμενο προσωπικό για τις νέες θέσεις εργασίας. Εκπαιδεύουμε ποσοστό άνω του 90% των ανθρώπων μας, πραγματοποιώντας περισσότερες από 14.500 εκπαιδευτικές ώρες ετησίως. Επενδύουμε στους νέους, τα στελέχη του μέλλοντος, με μια σειρά από ενέργειες όπως είναι η διοργάνωση ημερίδων σε πανεπιστή  μια, η επιδότηση θέσεων πρακτικής άσκησης, η προκήρυξη χρηματικού βραβείου σε αποφοίτους μεταπτυχιακού προγράμματος και βέβαια η υλοποίηση του Next Generation Program για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Με το Next Generation Program δημιουργούμε μία μοναδική επαγγελματική ευκαιρία, αλλά και μία εμπειρία ζωής! Στο πλαίσιο του προγράμματος, νέοι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με 12μηνη πλήρη απασχόληση που μπορεί να εξελιχθεί σε εργασία σε θέση ευθύνης, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, εξειδικευμένη εκπαίδευση και mentoring, αλλά και να δικτυωθούν επαγγελματικά διεθνώς, καθώς συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής μεταξύ των 24 ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος Intrum. Για το 2022-2023, υποδεχθήκαμε 5 συμμετέχοντες από ανώτατες σχολές Διοίκησης και Οικονομικών που ήδη εκπαιδεύονται και εργάζονται εντός του Ομίλου, ενώ βρισκόμαστε στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Σημαντική αναγνώριση για τη δυναμική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί η πρόσφατη διάκρισηστα «HR Awards 2022» της Boussias, στην κατηγορία «Best Youth Employment Initiative».

Βιωσιμότητα στην πράξη
Στην Intrum, δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους, τους πελάτες μας και την κοινωνία συνολικά. Μας καθοδηγεί ο σκοπός μας "Leading the way to a sound economy" ενώ οι αξίες μας Empathy, Ethics, Dedication,Solutions προσδιορίζουν ποιοι είμαστε και πώς δραστηριοποιούμαστε. Μέσα από τη στρατηγική μας για τη βιώσιμηανάπτυξη αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην ισότιμη συμμετοχή, την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η Intrum είναι μέρος της λύσης για χιλιάδες δανειολήπτες και επιχειρήσεις. Προσφέρουμε ρεαλιστικές, συναινετικές και βιώσιμες λύσεις σε περισσότερους από 730.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις ώστε να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους και να επανέλθουν στην υγιή οικονομική δραστηριότητα. Στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία στο βαθύ, περίπλοκο και εκτεταμένο ζήτημα της αποπληρωμής οφειλών.Η πολιτική των ίσων ευκαιριών και η ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας είναι ήδη σημαντική κατάκτηση για την ESG agenda της Intrum. Με σεβασμό σε θέματα Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης, το 64% της διοικητικής ομάδας αποτελείται από γυναίκες, όταν στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας οι γυναίκες εκπροσωπούν το 61%. Για την προστασία του περιβάλλοντος, έχουμε θέσει ως εταιρικό στόχο την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 20% με μια σειρά από δράσεις όπως είναι η ρύθμιση θερμοκρασίας κλιματισμού και ο αυτοματοποιημένος έλεγχος φωτισμού κτιρίων, αλλά και η κτιριακή ενεργειακή αναβάθμιση. Η μείωση τουηλεκτρικού ρεύματος προκύπτει επίσης από τη μείωση ωρών λειτουργίας των κτιρίων σε καθημερινή βάση, καθώς και από την αναστολή λειτουργίας των κτιρίων για πέντε εβδομάδες μέσα στο έτος. Επιπλέον, υλοποιούμε προγράμματα περιορισμού των εκτυπώσεων και ανακύκλωσης, ενώ αντικαθιστούμε τον στόλο των εταιρικών αυτοκινήτων με υβριδικά. Στο κτίριο έχουν εγκατασταθεί μηχανήματα ελεγχόμενης ροής νερού, η προμήθεια χαρτιού είναι μόνο ανακύκλωσης ενώ τα υλικά καθαριότητας που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον. Τέλος έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα κτίρια κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού, toners, μπαταριών και λαμπτήρων. Παράλληλα, πραγματοποιούμε δράσεις ενημέρωσης και εθελοντικού χαρακτήρα, όπως οι δενδροφυτεύσεις και ο καθαρισμός των ακτών, με στόχο την περαιτέρω ευαισθητο-ποίηση σε σημαντικά ζητήματα, αλλά και το«δέσιμο» μεταξύ μας μέσα από ενέργειες προσφοράς, τονίζοντας την ανεκτίμητη αξίατου εθελοντισμού. Στηρίζουμε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς με σημαντική δράση και συμμετέχουμε ενεργά σε δράσεις της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις για την ενίσχυση του παιδικού Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, αλλά και σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε διάφορους άξονες. Μαζί με τους εργαζομένους μας και τις πρωτοβουλίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο, στέλνουμε το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε στην πράξη ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Μέσα από μία σχέση εμπιστοσύνης, δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αναγνώριση, υψηλό βαθμό δέσμευσης και διαρκή επαγγελματική εξέλιξη με στόχο την υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων, την προσέλκυση και διακράτηση νέων ταλέντων αλλά και τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο»
Μαρία Φατζικμανώλη, HR, Brand & Communications Director

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ