Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η ενδυνάμωση των γυναικών γίνεται πράξη στην Intrum

Για όλους και όλες εμάς στην Intrum έχει ιδιαίτερη σημασία η ανάδειξη της ισότητας και της οικοδόμησης μιας εταιρικής κουλτούρας που οδηγεί στην ενσωμάτωση και τις ίσες ευκαιρίες, χωρίς αποκλεισμούς.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Μαρία Βέργη και η Αλεξάνδρα Φατσέα, οι οποίες πρόσφατα ανέλαβαν τον ρόλο Αναπληρωτριών Διευθυνουσών Συμβούλων στην Intrum, συζητούν για τις πολιτικές και τις υψηλές επιδόσεις που αποδεικνύουν τη δέσμευση της εταιρίας σε ένα σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας με ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Αριστερά: Μαρία Βέργη | Δεξιά: Αλεξάνδρα Φατσέα

Πείτε μας λίγα λόγια για το ρόλο σας στην Intrum.

Α.Φ.: Βρίσκομαι στην εταιρία από την αρχή της διαδρομής της στην ελληνική αγορά και πλέον έχω αναλάβει καθήκοντα ως Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Intrum Hellas, Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της και Προέδρος στο ΔΣ της Intrum BTB. Μέχρι πρόσφατα, ήμουν Γενική Διευθύντρια στον Τομέα Ιδιωτών, Μικρών Επιχειρήσεων και Αγροτών. Συνολικά, έχω εργαστεί για περίπου 20 χρόνια στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ενώ οι σπουδές μου είναι στη Νομική και το International Management.

Μ.Β.: Εντάχθηκα στο δυναμικό της Intrum από την ίδρυση της εταιρίας το 2019. Με σπουδές στο ΟΠΑ, έχω εργαστεί για τρεις δεκαετίες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο σε θέσεις σημαντικής ευθύνης τα περισσότερα από αυτά και μέχρι πρόσφατα ήμουν Γενική Διευθύντρια στον Τομέα των Επιχειρηματικών Δανείων. Πλέον έχω αναλάβει Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας, καθώς επίσης Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια τόσο της Intrum BTB, όσο και της Intrum Real Estate Solutions.

Ποιες προκλήσεις πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις;

Μ.Β.: Ανεξαρτήτως φύλου, το σύγχρονο μοντέλο επιχειρείν και διοικείν παρουσιάζει σημαντικές και συνεχείς προκλήσεις με αλλαγές που απαιτούν συνεχή επανατοποθέτηση και προσαρμογή των στρατηγικών. Οφείλω να σημειώσω, όμως ότι φαινόμενα όπως αυτό της «γυάλινης οροφής» είναι περισσότερο ορατά στον κλάδο μας. Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο αφενός οι εταιρίες να αναπτύσσουν πολιτικές για την ενσωμάτωση και ενδυνάμωση της διαφορετικότητας, αλλά και οι ίδιες οι γυναίκες να διεκδικούν θέσεις ευθύνης. Όσον αφορά την Intrum, θέλω να επισημάνω ότι είναι από τις ελάχιστες εταιρίες στην ελληνική αγορά που εμπιστεύονται γυναίκες σε υψηλές θέσεις ευθύνης. Και είναι πολύ σημαντικό μια επιτυχημένη εταιρία να αποδεικνύει εμπράκτως ότι δεν επηρεάζεται από στεγανά και δίνει ίσες ευκαιρίες ανέλιξης.

Α.Φ.: Οι προκλήσεις σε υψηλές διοικητικές θέσεις δεν διαφέρουν για άνδρες και γυναίκες όμως πράγματι το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην ανέλιξη των γυναικών και μειονοτικών ομάδων στην ιεραρχία. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι παραδοσιακά ένας ανδροκρατούμενος τομέας. Επομένως, η ανάδειξη γυναικών σε ηγετικές θέσεις παραμένει μία σημαντική πρόκληση και «καινοτομία» για τις εταιρίες που το πετυχαίνουν. Στην Intrum είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που η εταιρία αποδεικνύει συνεχώς και έμπρακτα ότι πιστεύει και επενδύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στις αρχές των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού σε κάθε εργαζόμενο/-η.

Ποιες είναι οι αξίες που σας καθοδηγούν στο ρόλο σας και πώς ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και το όραμα της Intrum;

Α.Φ.: Θα έλεγα ότι οι αξίες της αφοσίωσης (dedication) και της ηθικής (ethics) που εκφράζονται μέσα από τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα, τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά και τη δημιουργία αξίας καθημερινά, με πρωταρχικό στόχο την οικονομική βιωσιμότητα των πελατών μας, με εκφράζουν απόλυτα.

Μ.Β.: Το ανθρωποκεντρικό στοιχείο (empathy) είναι επίσης πρωταρχικής σημασίας για κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να εξελιχθεί. Επιπλέον, η ανάγκη για αναζήτηση και υλοποίηση αμοιβαία επωφελών λύσεων (solutions) σε έναν κλάδο με πολλές προκλήσεις που επηρεάζει την οικονομική πραγματικότητα επιχειρήσεων και ιδιωτών «στην πορεία προς μια υγιή οικονομία», για την οποία φροντίζουμε στην Intrum, αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για μένα ενισχύοντας το νόημα της αποστολής μας.

Πώς η Intrum προωθεί και υποστηρίζει τη διαφορετικότητα (diversity) και τη συμπερίληψη (inclusion); 

Α.Φ.: Είμαστε περήφανοι γιατί τα ποσοστά για την ισότιμη συμμετοχή και ανάδειξη των γυναικών στην Intrum ξεπερνούν σημαντικά το μέσο όρο στην Ελλάδα. Το 60% της ανώτατης διοικητικής μας ομάδας αποτελείται από γυναίκες και το 63% στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού είναι γυναίκες! Επιπλέον, το 95% των εργαζομένων μας επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την πιστοποίηση Great Place to Work® που έλαβε η εταιρία για το 2023, το σεβασμό που επιδεικνύει η εταιρία σε θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης.

Μ.Β.: Είναι γεγονός ότι η Intrum δεσμεύεται σε ένα εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και σέβεται τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Εκτός από τα ποσοστά, που ανέφερε η Αλεξάνδρα και που αποδεικνύουν στην πράξη την εφαρμογή πολιτικών gender equality, θα προσθέσω τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία «Χάρτα Διαφορετικότητας» για ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και ανισότητες. Σημαντική στιγμή για όλους και όλες μας στην Intrum αποτέλεσε και η διάκριση με 3 βραβεία στα Diversity & Inclusion Awards για τις δράσεις και πρακτικές μας σε θέματα ισότητας.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα επόμενα βήματα για την ισότητα στον επαγγελματικό χώρο;

Μ.Β.: Καταρχήν, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ένταξη, η ενσωμάτωση και η ανάδειξη των γυναικών αποτελεί στρατηγική επιλογή για την επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης και την αποτελεσματική δραστηριοποίησή της σε μία πλέον πολυδιάστατη και ανταγωνιστική αγορά. Τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την παρουσία των γυναικών σε υψηλές διοικητικές θέσεις και το σπάσιμο της «γυάλινης οροφής». Σίγουρα όμως δεν είναι αρκετά για τις ευκαιρίες που χρειάζεται να έχουν καθώς ακόμη οι γυναίκες συμμετέχουν σημαντικά λιγότερο σε θέσεις ευθύνης στην πλειονότητα των εταιριών και όχι μόνο στην χώρα μας. Η Πολιτεία, αλλά και οι επιχειρήσεις οφείλουν να συνδράμουν σημαντικά.

Α.Φ.: Η ισότιμη συμπερίληψη των φύλων στον επαγγελματικό χώρο αποτελεί ζητούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση, απαιτούνται ολοκληρωμένες πολιτικές και πρακτικές –και από το κράτος, αλλά και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις– για την εξάλειψη των διακρίσεων, την ενδυνάμωση και στήριξη π.χ., με την εξισορρόπηση των επαγγελματικών υποχρεώσεων με τις οικογενειακές, καθώς και την ενθάρρυνση της νέας γενιάς γυναικών να διεκδικήσουν ισότιμη αντιμετώπιση στον εργασιακό χώρο.

Τι συμβουλή θα δίνατε σε νέες γυναίκες που οραματίζονται και επιδιώκουν μια επιτυχημένη καριέρα;

Μ.Β.: Μπορώ να μοιραστώ, μέσα από τη δική μου εμπειρία, ότι σημαντικό ρόλο έχουν η συνέπεια, η σκληρή δουλειά και το χτίσιμο δυνατών ομάδων. Η επιμονή στο στόχο και η μεθοδικότητα οδηγούν σε αποτελέσματα. Επίσης, θα πρέπει να αναζητούν και να επιδιώκουν καθοδήγηση, ακόμα και πρακτική βοήθεια, από έμπειρους συναδέλφους, ανεξαρτήτως φύλου. Θα προσέθετα ακόμα ως σημαντικά στοιχεία για μια επιτυχημένη καριέρα τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και συναδέλφους, τη συνεχή περιέργεια για το νέο και τη διάθεση να επωφεληθούν από την αλλαγή την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουν ως ευκαιρία.

Α.Φ.: Ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκονται επαγγελματικά, είναι σημαντικό να επενδύσουν στην προσωπική ανάπτυξη και τη συνεχή απόκτηση γνώσεων σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας. Η εξέλιξη οδηγεί πάντα σε υψηλότερους στόχους. Σίγουρα, το mentoring και το coaching, ιδιαίτερα διαδεδομένες μέθοδοι διεθνώς που αναπτύσσονται πλέον και στη χώρα μας, μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην κατάκτηση επαγγελματικών στόχων. Ως μητέρα και σύζυγος, οφείλω να επισημάνω ότι η σωστή ισορροπία μεταξύ προσωπικών προτεραιοτήτων και επαγγελματικών υποχρεώσεων, πράγμα όχι πάντα εύκολο να επιτευχθεί, είναι μυστικό επιτυχίας. Οι επιχειρήσεις εκείνες που σέβονται την πολύπλευρη προσωπικότητα των γυναικών και τους επιτρέπουν να εξελίσσονται σε όλους τους ρόλους, είναι και εκείνες που μακροπρόθεσμα θα αναδειχθούν ως πιο επιτυχημένες.

Έχοντας ως οδηγό τη σημασία της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο, ας εμπνευστούμε από τις ιστορίες επιφανών γυναικών έτσι ώστε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.