Εξυπηρέτηση οφειλετών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας πίστωσης

Η εστίαση στον οφειλέτη, οι σταθερές διαδικασίες και τα ψηφιακά εργαλεία είναι τα συστατικά που διασφαλίζουν βέλτιστη εμπειρία για τους οφειλέτες στο πλαίσιο της στρατηγικής δεοντολογικών εισπράξεων της Intrum.

Η εξυπηρέτηση οφειλετών που προσφέρει η Intrum για τους πελάτες της είναι προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να διασφαλίζεται ένας συνδυασμός αποτελεσματικότητας και κορυφαίας εξυπηρέτησης οφειλετών.

Αυτά είναι τα μέτρα που λαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση:

  1. Αντίληψη – η επωνυμία και η φήμη μας είναι σημαντικές για εμάς και φροντίζουμε να διασφαλίζουμε ότι εμείς και οι πελάτες μας λειτουργούμε με δεοντολογικό τρόπο.
  2. Κοινοποιήσεις – εφαρμόζουμε πολύ αυστηρά όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις σε όλες τις κοινοποιήσεις προς τους πελάτες, με διαφάνεια και σαφήνεια.
  3. Επικοινωνία – διασφαλίζουμε σταθερή και απλή πρόσβαση στις πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τεχνολογία και εξειδικευμένους εκπροσώπους εξυπηρέτησης για να προσφέρουμε στους οφειλέτες πολλαπλές επιλογές επικοινωνίας.
  4. Ρύθμιση – μεταχειριζόμαστε όλους τους οφειλέτες δίκαια και με σεβασμό, διασφαλίζοντας διαφάνεια στα σχέδια πληρωμών, πλήρη εικόνα των οφειλών του ατόμου και δίκαιες διαδικασίες σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της πίστωσης.
  5. Αποπληρωμή – προσφέρουμε ιδιαίτερα ευνοϊκές επιλογές αποπληρωμής για την άρση των εμποδίων προς τη ρύθμιση.
  6. Σχόλια – επιζητούμε σχόλια από τους οφειλέτες και λαμβάνουμε μέτρα με βάση τις απαντήσεις τους για την επίλυση μεμονωμένων καταστάσεων και τη βελτίωση της εμπειρίας για το σύνολο των οφειλετών.