Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών 2021

Ο Όμιλος Intrum δημοσιεύει την 9η έκδοση του European Consumer Payment Report 2021 με στόχο την ενημέρωση για τις απόψεις των ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα οικονομικά των νοικοκυριών.

European Payment Report 2021

Η ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών της Intrum αποκαλύπτει τον αντίκτυπο που έχουν οι καθυστερήσεις πληρωμών στις επιχειρήσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερες από 11.000 εταιρείες από 29 Ευρωπαϊκές χώρες.

- Οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί αλλά διψούν για νέα ανάπτυξη
- Η κρατική στήριξη μείωσε το χάσμα πληρωμών
- Οι καθυστερήσεις πληρωμών εξακολουθούν να αποτελούν μείζον πρόβλημα.

 

Δείτε την έκθεση εδώ.


Οι σοβαρές επιπτώσεις του Covid-19

Παρά το γεγονός αυτό και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι αισιόδοξες για την ανάπτυξη και το μέλλον.

Η στήριξη μειώνει το χάσμα πληρωμών

Η κρατική στήριξη, μαζί με αυστηρότερους όρους πληρωμής, στήριξαν τη ρευστότητα, αλλά πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό;

Ο κίνδυνος καθυστέρησης πληρωμών αυξάνεται

Στελέχη αναφέρουν ότι η καθυστέρηση και η μη καταβολή πληρωμών παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για ανάπτυξη και βιωσιμότητα, σε ορισμένες χώρες μάλιστα περισσότερο από άλλες.

“Στην αρχή της πανδημίας, αρχίσαμε να παρακολουθούμε καθημερινά τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, ώστε να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε πιθανά προβλήματα πληρωμών σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε”

Οι επιχειρήσεις παραδέχονται ότι δεν εστιάζουν στις καθυστερήσεις πληρωμών

Παρόλο που οι επιχειρήσεις δέχονται ότι έχουν καθήκον να πληρώνουν εγκαίρως, στην πράξη πολλές παραδέχονται ότι σπανίως σκέφτονται τον αντίκτυπο των καθυστερημένων πληρωμών στις μικρότερες επιχειρήσεις. Σχεδόν το ένα τρίτο πληρώνει τους προμηθευτές του αργότερα από ό,τι θα δεχόταν ποτέ να πληρωθεί από τους πελάτες του. Οι ερωτηθέντες παραδέχονται ότι αισθάνονται ότι πιέζονται να αποδεχθούν μεγαλύτερους όρους πληρωμής.

 

Δείτε την έκθεση εδώ.

 


Κατεβάστε την έρευνα εδώ