Το αυξανόμενο κόστος αναγκάζει τους Ευρωπαίους καταναλωτές να κάνουν περικοπές σε βιώσιμες επιλογές

Η ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών (European Consumer Payment Report) της Intrum, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, παρουσιάζει μια βεβαρημένη εικόνα ως προς την οικονομική ευημερία και τις οικονομικές προοπτικές των Ευρωπαίων καταναλωτών. Με το κόστος διαβίωσης να αυξάνεται ραγδαία, οι καταναλωτές περικόπτουν βιώσιμα αγαθά και υπηρεσίες προκειμένου να διαχειριστούν τα οικονομικά των νοικοκυριών τους.

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών (ECPR) της Intrum, στην οποία 24.000 Ευρωπαίοι καταναλωτές εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά με τη συμπεριφορά πληρωμών και τις οικονομικές προοπτικές, δείχνει ότι η πρωτοφανής υψηλή αύξηση του κόστους διαβίωσης έχει πυροδοτήσει ένα κύμα άγχους για την πληρωμή λογαριασμών, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να αναζητούν πιθανούς τρόπους εξοικονόμησης.

Δύο στους τρεις ερωτηθέντες (67%) αναφέρουν ότι θα ήθελαν να αγοράζουν περισσότερο βιώσιμα αγαθά και υπηρεσίες, ωστόσο το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης το καθιστά δύσκολο. Έξι στους 10 καταναλωτές αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο δαπανούν χρήματα, ενώ ισάριθμοι δηλώνουν ότι, λόγω του πληθωρισμού και του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης, δυσκολεύονται πλέον να πληρώσουν το επιπλέον κόστος για βιώσιμα προϊόντα. Το 54 % των ερωτηθέντων αναφέρει ότι σκοπεύει να αγοράζει περισσότερο από εκπτωτικά καταστήματα το επόμενο έτος, ποσοστό που αυξάνεται στο 70%σε Ρουμανία και Δανία.

Άλλοι τομείς που αναμένεται να πληγούν από την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς είναι οι μη κερδοσκοπικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις, με έναν στους πέντε καταναλωτές να αλλάζει τη συμπεριφορά του, δηλώνοντας ότι θα δώσει λιγότερα χρήματα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις το επόμενο έτος.

«Η κρίση κόστους διαβίωσης έχει εύλογα αναγκάσει τους καταναλωτές που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα να αναζητούν εκπτώσεις, έχοντας λιγότερα περιθώρια να διαθέσουν χρήματα για βιώσιμα προϊόντα που είναι σαφώς ακριβότερα. Το γεγονός αυτό μπορεί να θέσει πρόσθετες προκλήσεις για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τις ΜΚΟ που προσπαθούν να διατηρήσουν τη βιώσιμη κατανάλωση και την πράσινη μετάβαση στην κορυφή της ατζέντας», λέει η Vanessa Söderberg, Global Sustainability Director της Intrum

Τα ευρήματα της ECPR δείχνουν, ωστόσο, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές (61% των συμμετεχόντων) θα εξακολουθήσουν να «τιμωρούν» εταιρείες που πιστεύουν ότι είναι προκατειλημμένες, π.χ. κάνουν διακρίσεις εις βάρος καταναλωτών λόγω φυλετικού ή κοινωνικοοικονομικού προφίλ.

Άλλα βασικά ευρήματα της Ευρωπαϊκής Έκθεσης Πληρωμών Καταναλωτών 2022 περιλαμβάνουν:

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι μικρότερη σήμερα σε σύγκριση με τις δύσκολες ημέρες του lockdown.

• Έξι στους 10 ανησυχούν ότι δεν θα είναι σε θέση να συνταξιοδοτηθούν με άνεση (62%) και ότι δεν αποταμιεύουν αρκετά για το μέλλον (61%). Τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν από 48% και 52%, αντίστοιχα, πριν από την κρίση της πανδημίας Covid.
• Σε αντίθεση με τα τελευταία χρόνια, οι πλουσιότερες χώρες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές είναι πιο πιθανό να πληγούν (63% των καταναλωτών στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται σε δυσμενέστερη κατάσταση, όπως και 62% της γενιάς X, σε σύγκριση με τον μέσο όρο που είναι 59%).

Ο πληθωρισμός και η έλλειψη εμπιστοσύνης επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες

• Έξι στους δέκα Ευρωπαίους καταναλωτές δηλώνουν ότι ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο για τα περιττά έξοδα.
• Οι καταναλωτές που αλλάζουν συμπεριφορά περικόπτουν τις εξόδους για γεύμα, προκειμένου να αντισταθμίσουν την αύξηση των τιμών, γεγονός που αποτελεί δυσάρεστη είδηση για τον τομέα της φιλοξενίας και άλλους τομείς που άρχισαν ορθοποδούν μετά τις επιπτώσεις του Covid.
• 3 στους 10 δυσκολεύονται ήδη να τα βγάλουν πέρα και αναμένουν ότι δεν θα πληρώσουν κάποιον λογαριασμό κοινής ωφέλειας τους επόμενους 12 μήνες. Ισάριθμο ποσοστό έχει ήδη αθετήσει κάποια πληρωμή στη διάρκεια του τελευταίου έτους.
• Οι καταναλωτές που εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν κάποιους λογαριασμούς τους επόμενους 12 μήνες λένε ότι είναι πιο πιθανό να μην εξοφλήσουν λογαριασμούς ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Η πλήρης Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών είναι διαθέσιμη για λήψη στη διεύθυνση https://www.intrum.com/ecpr2022/ 

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2022
Η Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2022 είναι ένα εργαλείο για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την καθημερινότητα των Ευρωπαίων καταναλωτών, τις δαπάνες και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε μηνιαία βάση. Η έκθεση βασίζεται σε εξωτερική έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών Longitude σε 24 χώρες της Ευρώπης. Στην έρευνα του 2022 συμμετείχαν συνολικά 24.011 καταναλωτές. Η έρευνα πεδίου για τη μελέτη διεξήχθησαν μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:
Kristin Andersson, PR & Media Relations Director, Mature & Emerging Markets
+46 (0)705 85 78 18
kristin.andersson@intrum.com
Karin Franck, PR & Media Relations Director, Strategic Markets & Scandinavia
+46 (0)709 78 72 74
karin.franck@intrum.com