Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για οφειλές από δάνεια/πιστώσεις κυριότητας της Τράπεζας Πειραιώς (συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών των οποίων έχει καταστεί καθολική / ειδική διάδοχος η Τράπεζα Πειραιώς), καθώς επίσης και των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού:

  • VEGA I NPL Finance Designated Activity Company
  • VEGA II NPL Finance Designated Activity Company
  • VEGA III NPL Finance Designated Activity Company
  • Phoenix NPL Finance Designated  Activity Company
  • Sunrise I NPL Finance Designated  Activity Company
  • Sunrise II NPL Finance Designated  Activity Company
  • Magnus NPL Finance Designated Activity Company

μπορείτε να καλείτε στο 210 86 22000

 

Για οφειλές από δάνεια / πιστώσεις που έχουν μεταβιβαστεί στις κάτωθι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλεφωνά:

  • Για δάνεια / πιστώσεις κυριότητας της Intrum Hellas DAC: 211 1982 940
  • Για δάνεια / πιστώσεις κυριότητας της IRIS Hellas Investments DAC: 210 8060 900
  • Για δάνεια / πιστώσεις κυριότητας της Intrum Hellas 2 DAC & Alpheus Hellas DAC: 211 1982944

Εναλλακτικά, παρακαλούμε στείλτε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας τη 


Κλήση
Διεύθυνση
Κλήση
Διεύθυνση

Intrum Hellas

Λεωφ. Μεσογείων 109-111
115 26 Αθήνα, Ελλάδα