Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για οφειλές από δάνεια / πιστώσεις κυριότητας της Τράπεζας Πειραιώς (συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών των οποίων έχει καταστεί καθολική / ειδική διάδοχος η Τράπεζα Πειραιώς), μπορείτε να καλείτε στο 210 86 22000

 

Για οφειλές από δάνεια / πιστώσεις που έχουν μεταβιβαστεί σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλεφωνά:

  • Για δάνεια / πιστώσεις κυριότητας της Intrum Hellas DAC: 211 1982 940
  • Για δάνεια / πιστώσεις κυριότητας της IRIS Hellas Investments DAC: 210 8060 900

 

Εναλλακτικά, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις οφειλών, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, στο contact@gr.intrum.com

Για ερωτήματα / αιτήματα από τα ΜΜΕ, μπορείτε να στέλνετε email, στο press@gr.intrum.com ή εγγράφως στην έδρα της εταιρείας στη Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα.