ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να στηρίζουμε τους «ευάλωτους» δανειολήπτες και με σκοπό να εξετάσουμε εάν πληρείτε τα κριτήρια του Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών & Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (Ν. 4738/2020) και να συζητήσουμε σχετικά με τη διευθέτηση της οφειλής και τυχόν αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 9294777 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@gr.intrum.com

Για να ενταχθείτε στην κατηγορία «ευάλωτος» δανειολήπτης, αποστείλετε αίτηση στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη». Για αιτούντες, για συζύγους και εξαρτώμενα μέλη αιτούντων και για συμβούλους

Μαζί θα βρούμε τη λύση. 

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για οφειλές από δάνεια / πιστώσεις κυριότητας της Τράπεζας Πειραιώς (συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών των οποίων έχει καταστεί καθολική / ειδική διάδοχος η Τράπεζα Πειραιώς), μπορείτε να καλείτε στο 210 86 22000

 

Για οφειλές από δάνεια / πιστώσεις που έχουν μεταβιβαστεί σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλεφωνά:

  • Για δάνεια / πιστώσεις κυριότητας της Intrum Hellas DAC: 211 1982 940
  • Για δάνεια / πιστώσεις κυριότητας της IRIS Hellas Investments DAC: 210 8060 900

 

Εναλλακτικά, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις οφειλών, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, στο contact@gr.intrum.com

Για ερωτήματα / αιτήματα από τα ΜΜΕ, μπορείτε να στέλνετε email, στο press@gr.intrum.com ή εγγράφως στην έδρα της εταιρείας στη Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα.