Εγγραφή στο Customer Portal

Για τα χαρτοφυλάκια Intrum Hellas DAC (Aeolus), Intrum Hellas 2 DAC & Alpheus Hellas DAC (Earth), θα μπορείτε να δείτε το υπόλοιπο της οφειλής σας καθώς και κινήσεις του δανειακού σας λογαριασμού. Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (e-mail και κινητό τηλέφωνο) προκειμένου να σας στείλουμε οδηγίες για τη δημιουργία ατομικών κωδικών πρόσβασης.