Είστε Πελάτης της Klarna;

Αν το ανεξόφλητο υπόλοιπό σας στη Klarna δεν έχει καταβληθεί μέχρι την προθεσμία της τελευταίας υπενθύμισης, τότε η οφειλή σας έχει ανατεθεί για διαχείριση στην Intrum Hellas.

Ο τρόπος πληρωμής σας παραμένει ο ίδιος, συνεπώς εξακολουθείτε να καταβάλλετε το ποσό της οφειλής σας βάσει του προγράμματος πληρωμής που σας έχει γνωστοποιηθεί από την Klarna.

Σε περίπτωση, που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την αγορά σας, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, συμπληρώνοντας μια από τις παρακάτω φόρμες επικοινωνίας:

  • Το προϊόν είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο
  • Το προϊόν επιστράφηκε στον έμπορο
  • Το προϊόν δεν παραλήφθηκε
  • Το ποσό έχει ήδη εξοφληθεί
  • Η απόδειξη είναι λανθασμένη
  • Έχει χρεωθεί δυο φορές η ίδια παραγγελία
  • Δεν έχω κάνει εγώ την παραγγελία (Πλαστοπροσωπία/Απάτη)

Το προϊόν είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Το προϊόν επιστράφηκε στον έμπορο

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Το προϊόν δεν παραλήφθηκε

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Το ποσό έχει ήδη εξοφληθεί

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Η απόδειξη είναι λανθασμένη

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Έχει χρεωθεί δυο φορές η ίδια παραγγελία

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Δεν έχω κάνει εγώ την παραγγελία

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας