Τι είπαν οι άνθρωποί μας

Τι είπαν οι άνθρωποί μας

Στην Intrum προτεραιότητά μας είναι οι άνθρωποι. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια εργασιακή εμπειρία με κύριους άξονες τις βιώσιμες λύσεις και την εξυπηρέτηση που προσφέρουμε στους πελάτες μας, την τεχνογνωσία και το πνεύμα ομαδικότητας που μας διακρίνουν, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, συμβάλλοντας έτσι στην πορεία προς μια υγιή οικονομία.

Στην Intrum προτεραιότητά μας είναι οι άνθρωποί μας. Μαζί δημιουργούμε μια εταιρική κουλτούρα που βασίζεται σε δεσμούς εμπιστοσύνης, ενισχύει την προσωπική εξέλιξη και προάγει την ομαδικότητα.
Μαρία Φατζικμανώλη, General Manager, HR, Brand & Communications
Είμαι περήφανη που εργάζομαι στην Intrum γιατί δεσμεύεται στο σεβασμό, στη διαφορετικότητα και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για όλους.
Έλενα Σαραντίδη, Human Resources
Είμαι περήφανος που εργάζομαι στην Intrum γιατί δίνοτμε βιώσιμες λύσεις στους πελάτες μας και συνδράμουμε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.
Αργύρης Δήμου, Commercial Workouts
Είμαι περήφανος που εργάζομαι στην Intrum γιατί συμβάλω στην πραγματική λύση των προβληματικών δανείων με γνώμονα την βιωσιμότητα του πελάτη και την ανάπτυξη της οικονομίας.
Βασίλης Μεϊντάνης, Retail Workouts
Είμαι περήφανος που εργάζομαι στην Intrum γιατί δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις μαζί με τους πελάτες για τον εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη αναδιάρθρωση ακόμα και της πιο μικρής επιχείρησης.
Σταμάτης Ασπιώτης, SME Recovery
Είμαι περήφανος που εργάζομαι στην Intrum γιατί καλλιεργεί στους ανθρώπους της, μια κουλτούρα συνεχούς εξέλιξης, μέσα από ένα πνεύμα ομαδικής δουλειάς και συνύπαρξης.
Δημήτρης Κριτσέλης, Retail, SB & Agri Restructuring
Είμαι περήφανη που εργάζομαι στην intrum γιατί στηρίζουμε και καθοδηγούμε τους πελάτες μας, προσφέροντας κατάλληλες λύσεις, που κάνουν τη διαφορά γι’ αυτούς.
Πανωραία Μπαροπούλου, Retail, SB & Agri Restructuring
Είμαι περήφανος που εργάζομαι στην Intrum γιατί θέτει πάντα σε προτεραιότητα την προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη σε συνδυασμό με τους στόχους της ομάδας.
Σταύρος Ανδριανάκης, IT Support & Service Desk
Είμαι περήφανη που εργάζομαι στην intrum, καθώς στηρίζεται σε αξίες που αναδεικνύουν τον καλύτερο μας εαυτό.
Αθηνά Τριανταφυλλάκη, Intrum Investment Greece