Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – απαιτήσεις από παρόχους πίστωσης "buy now – pay later"

Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 στο πλαίσιο διαχείρισης απαιτήσεων από οργανισμούς παροχής πίστωσης “buy now pay later”

Η παρούσα Ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει πίστωση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δίνουν τη δυνατότητα εξόφλησης του τιμήματος αγοράς on-line ή σε φυσικό κατάστημα με δόσεις επιλέγοντας είτε άμεση πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή πληρωμή κατά την παράδοση, όπως ενδεικτικά μέσω της Klarna Bank AB ή της TBI BANK EAD -υποκατάστημα Ελλάδας- (εφεξής, έκαστο ίδρυμα αναφερόμενο ως «πάροχος πίστωσης») όπου οι αντίστοιχες οφειλές ή μέρος αυτών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με τη διαχείριση αυτών να έχει ανατεθεί στην Intrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ (εφεξής, η «Intrum Hellas» ή, η «Εταιρεία»).

Η Intrum Hellas είναι εταιρεία ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, αδειοδοτούμενη κι εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, με έδρα στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων 109-111, Τ.Κ. 11526) με Α.Φ.Μ.: 801215902, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ Αθηνών, Γ.Ε.Μ.Η 151946501000.

Η παρούσα αφορά στην ενημέρωσή σας, ως υποκείμενο των δεδομένων, ως προς το είδος προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία, τον σκοπό επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας καθώς και στην ενημέρωσή σας για τα δικαιώματά σας εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής, ο «ΓΚΠΔ») και πως μπορείτε να τα ασκήσετε. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την κάτωθι Ενημέρωση για να αντλήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι αντίστοιχη ενημέρωση από μέρους του εκάστοτε παρόχου πίστωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα του ιδίου.

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Intrum Hellas

 

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία, επεξεργαζόμαστε, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ
 • Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail), σταθερό και κινητό τηλέφωνο
 • Δεδομένα που σχετίζονται με την οφειλή σας: συνολικό ποσό οφειλής, ύψος δόσης, ύψος επιτοκίου, ποσό που έχει απομείνει προς εξόφληση, ημερομηνία καταβολής ποσού δόσης, ημερομηνία μερικής εξόφλησης οφειλής
 • Πληροφορίες αναφορικά με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε/ παραγγείλατε αγαθά /υπηρεσίες -εφόσον αφορά σε φυσικό πρόσωπο όπως π.χ. στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης
 • Δεδομένα από έγγραφα/δικαιολογητικά που εσείς προσκομίζετε στην Intrum Hellas στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των οφειλών σας.
 • Δεδομένα που ενδέχεται να μας δώσετε οι ίδιοι κατά την υποβολή αιτήματος προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας
 • Δεδομένα από καταγραφή τηλεφωνικών επικοινωνιών και ειδικότερα, στο πλαίσιο ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3758/2009, ως ισχύει

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να προβούμε σε συλλογή περαιτέρω στοιχείων εφόσον τα αντίστοιχα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για τη διαχείριση των οφειλών σας και τη διατήρηση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, όπως για παράδειγμα επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στην Intrum Hellas δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας, ούτε δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν στην σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας, εκτός εάν εσείς οι ίδιοι μας γνωστοποιήσετε τέτοια προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης των οφειλών σας π.χ. για την τεκμηρίωση λόγων που δικαιολογούν την καθυστέρηση της πληρωμής σας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία τους.

Πώς συλλέγουμε και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Intrum Hellas έχει, αρχικώς, λάβει προσωπικά σας δεδομένα από τον πάροχο της πίστωσης στο πλαίσιο της μεταξύ σας συμφωνίας για τη χορήγηση πίστωσης και δύναται να συλλέξει πρόσθετα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διαχείριση των σχετικών απαιτήσεων:

 • Απευθείας από εσάς στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης του χρόνου και του τρόπου καταβολής της οφειλής σας, ή όποτε κρίνεται απαραίτητο για τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης ή/ και την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας συμμορφούμενη με τις ισχύουσες νομοκανονιστικές διατάξεις.
 • Απευθείας από εσάς μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας με την Εταιρεία.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν διαβιβαστεί στην Intrum Hellas από τον εκάστοτε πάροχο πίστωσης ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης μαζί σας ή στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνουμε από τρίτα πρόσωπα κατά την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Νομιμότητα επεξεργασίας

Στην Intrum Hellas επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:

 • Είναι απαραίτητη για την ταυτοποίησή σας και την επαλήθευση των στοιχείων σας κατά την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο διαχείρισης των οφειλών σας
 • Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία
 • Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ιδίας της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τη συναλλακτική σχέση μαζί σας ή από άλλα δικαιώματά της Εταιρείας απορρέοντα από τον νόμο
 • Βασίζεται σε προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας στις περιπτώσεις που δεν θεμελιώνεται κάποια από τις προαναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας όπως, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, τη συμμετοχή σας σε έρευνα ικανοποίησης πελατών

Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:

 • Στην επικοινωνία με εκπροσώπους της Εταιρείας στο πλαίσιο της συναλλακτικής σας σχέσης με την τελευταία υπό την προϋπόθεση της ταυτοποίησής σας
 • Στη εν γένει διαχείριση των οφειλών σας που έχει αναλάβει η Εταιρεία,
 • Στην καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως επικοινωνιών σας με την Intrum Hellas είτε πραγματοποιούνται εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, ή τηλεφωνικώς
 • Στην καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών που αποσκοπούν στην ενημέρωσή σας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τη διαπραγμάτευση του χρόνου και τρόπου αποπληρωμής σύμφωνα με τον Ν.3758/2009, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 • Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών δικαιωμάτων της
 • Στη διενέργεια ελέγχων προβλεπόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • Στην ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων προς την Εταιρεία στο πλαίσιο της συναλλακτικής σας σχέσης με την τελευταία
 • Στην εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • Στην προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Intrum Hellas που καταλαμβάνουν, ενδεικτικά:
  • την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων,
  • την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων,
  • τη διαχείριση λειτουργικών και οικονομικών κινδύνων της Intrum Hellas,
  • την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/ και την ενημέρωση για νέες υπηρεσίες της Εταιρείας υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης από μέρους σας συγκατάθεσης

Στην Intrum Hellas, συμμορφούμενοι με την κείμενη νομοθεσία, έχουμε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζουμε και να προστατεύουμε με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Στην Intrum Hellas δεν προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα ή επηρεάζουν σημαντικά τα υποκείμενα των δεδομένων.

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Στην Intrum Hellas διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των επιμέρους νομοθετικών διατάξεων που ορίζουν διαφορετικά, μέχρι τη συμπλήρωση της γενικής προθεσμίας παραγραφής των αξιώσεων του Αστικού Κώδικα στα 20 έτη ενώ προβλέπεται παραγραφή στα 5 έτη για ειδικές κατηγορίες απαιτήσεων. Η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη ενώ μπορεί να ανασταλεί για λόγους ανωτέρας βίας αλλά και για τους λόγους που ειδικότερα προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα. Ειδικά σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας με την Εταιρεία ή/ και την εταιρεία – πάροχο της πίστωσης, το εν λόγω χρονικό διάστημα θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Ειδικότερα, στην περίπτωση καταγεγραμμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης σας για ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο χρόνος τήρησης ορίζεται στο ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκαστης επικοινωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3758/2009, όπως ισχύει.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό της Intrum Hellas εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους και άλλες εταιρείες του Ομίλου Intrum και προστηθέντες αυτών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία όπως π.χ. υποστήριξη & συντήρηση υποδομών καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της από μέρους μας επεξεργασίας κι εφόσον διασφαλίσουμε, ανά περίπτωση, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα στους κάτωθι αποδέκτες:

 • Επιχειρήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) προς τις οποίες έχουμε αναθέσει τη, για λογαριασμό μας, εργασίες επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι της Intrum Hellas δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας είτε α) στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής σχέσης με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της Intrum Hellas, ή β) στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εμπιστευτικότητας, αλλά και τρίτους λειτουργούς και Αρχές στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή όπως ενδεικτικά:
  • Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, ως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο οικείο μητρώο, με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωσή σας και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής ληξιπρόθεσμης οφειλής σας. Τα στοιχεία των εκάστοτε συνεργαζόμενων με την Intrum Hellas εταιρειών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Intrum Hellas
  • Εταιρίες διεξαγωγής έρευνας ικανοποίησης πελατών
  • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης ή/και υποστήριξης λογισμικού
 • Δικαστικές Αρχές και φορείς του Δημοσίου στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους
 • Την Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή άλλους εποπτικούς ή ελεγκτικούς φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
 • Όπου επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση (π.χ. διαβίβαση προς δικαστικές αρχές, φορολογικές αρχές, εποπτικούς φορείς, φορείς διαμεσολάβησης)

Στις περιπτώσεις συνεργασίας με τρίτους που έχουν την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία, η Εταιρεία εγγυάται ότι έχει προβεί, προ σύναψης της ανά περίπτωση συμβατικής σχέσης, σε έλεγχο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων σας.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν διαβιβάζουμε απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή διεθνείς οργανισμούς εκτός αν η διαβίβαση επιβάλλεται για την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας και γίνεται στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης η οποία ενσωματώνει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, όπως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία από την Intrum Hellas, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και την πηγή προέλευσης, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, τυχόν αποδέκτες και χρόνο τήρησης
 • Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε περίπτωση ύπαρξης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη» Άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Intrum Hellas για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή ως απόρροια ανάκλησης της συγκατάθεσης επί της οποία βασίζεται η επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για την τήρησή τους
 • Δικαίωμα στη φορητότητα (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι α. η επεξεργασία βασίζεται είτε στη συγκατάθεση σας είτε στην εκτέλεση σύμβασης στην οποία ενέχεστε ως πιστούχος και β. διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων μας για την τήρηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον
 • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Intrum Hellas ή τρίτου (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που έχουμε αιτηθεί τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένη από μέρους μας επεξεργασία. Τονίζεται, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει βασιστεί στη συγκατάθεσή σας ως την ανάκληση αυτής.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας (το «Γραφείο» στο DPOIntrumHellas@gr.intrum.com, ή επιστολικά, αποστέλλοντας υπόψη του Γραφείου στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα, Τ.Κ. 11526) το ΄Εντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων ΓΚΠΔ.

Με την παραλαβή του αιτήματός σας, δεσμευόμαστε όπως το επεξεργαστούμε και σας απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που απαιτείται παραπάνω χρόνος, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για τους λόγους καθυστέρησης και τη νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ανταπόκρισης.

Από μέρους μας άρνηση ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως καθ' ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παρέκκλιση των κανόνων στην κείμενη νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής στο www.dpa.gr.

Τέλος, σημειώνουμε ότι παρακολουθούμε το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, και προσαρμόζουμε, εφόσον απαιτείται την Πολιτική και τις Οδηγίες που εφαρμόζει η Εταιρεία για την προστασία προσωπικών δεδομένων με αντίστοιχη δέσμευση να αναθεωρούμε, κατά περίπτωση, την παρούσα Ενημέρωση (με την επικαιροποιημένη έκδοση, φέρουσα στοιχεία τελευταίας ενημέρωσης, να διατίθεται στην ιστοσελίδα μας).