Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών

Η Intrum Hellas σας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια του Ν. 4354/2015 όπως ισχύει, συνεργάζεται με τις κατωτέρω εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών* για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Ν. 3758/2009 όπως ισχύει.


13/22.6.2010

1. ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

CYCLE CREDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε .

ΑΦΜ: 094507394
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΜΑΕ: 36944/01ΝΤ/Β/96/204

ΔΝΣΗ: Ελ. Βενιζέλου 2 & Π. Τσαλδάρη, Καλλιθέα 176 76
ΤΗΛ: 210 93 04 200
FAX: 210 93 14 670
E-mail: info@cycle.gr
ΕΔΡΑ: Δήμος Καλλιθέας, Αττικής


14/22.6.2010

FIRST CALL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FIRST CALL ΑΕ

ΑΦΜ: 999862130
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΜΑΕ: 51728/01ΝΤ/Β/02/59(2010)

ΔΝΣΗ: Πειραιώς 40, Μοσχάτο 183 46
ΤΗΛ: 210 37 13 700
FAX: 210 37 13 800
E-mail: info@firstcall.gr
ΕΔΡΑ: Δήμος Μοσχάτου, Αττικής


31/24.05.2022.

ΙNTRUM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

INTRUM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Μ.Α.Ε.

Α.Φ.Μ 801799104
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 163560401000
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 31/24.05.2022

ΔΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2111996350-69
EMAIL: idnca@intrum.com
ΕΔΡΑ: Δήμος Aθηναίων


* Το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει, βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/ΜΗΤΡΩΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ_10.12.2020.pdf)