Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών

Η Intrum Hellas συνεργάζεται με τις κατωτέρω Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών του Ν.3758, ως έχει αναθεωρηθεί και ισχύει

14/22.6.2010

FIRST CALL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FIRST CALL ΑΕ

ΑΦΜ: 999862130
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΜΑΕ: 51728/01ΝΤ/Β/02/59(2010)

ΔΝΣΗ: Πειραιώς 40, Μοσχάτο 183 46
ΤΗΛ: 210 37 13 700
FAX: 210 37 13 800
E-mail: info@firstcall.gr
ΕΔΡΑ: Δήμος Μοσχάτου, Αττικής


31/24.05.2022.

ΙNTRUM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

INTRUM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Μ.Α.Ε.

Α.Φ.Μ 801799104
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 163560401000
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 31/24.05.2022

ΔΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2111996350-69
EMAIL: idnca@intrum.com
ΕΔΡΑ: Δήμος Aθηναίων


* Το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει, βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κάνετε κλικ εδώ ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (mindev.gov.gr) και επιλέγετε «Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών» για το επικαιροποιημένο αρχείο.