ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να στηρίζουμε τους «ευάλωτους» δανειολήπτες και με σκοπό να εξετάσουμε εάν πληρείτε τα κριτήρια του Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών & Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (Ν. 4738/2020) και να συζητήσουμε σχετικά με τη διευθέτηση της οφειλής και τυχόν αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 9294777 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@gr.intrum.com

Για να ενταχθείτε στην κατηγορία «ευάλωτος» δανειολήπτης, αποστείλετε αίτηση στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη». Για αιτούντες, για συζύγους και εξαρτώμενα μέλη αιτούντων και για συμβούλους

Μαζί θα βρούμε τη λύση. 

Η Προστασία των Δεδομένων σας, ανά φορέα απαιτήσεων

Στην Intrum Hellas A.EΔ.Α.Δ.Π. διαχειριζόμαστε απαιτήσεις από διαφορετικούς φορείς. Εδώ θα βρείτε τις Αρχές που διέπουν την Προστασία των Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα, ανά φορέα απαιτήσεων.


Intrum Hellas Designated Activity Company

Δήλωση Απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Φυσικών Προσώπων που ενέχονται σε συμβάσεις δανείων/ πιστώσεων οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ανατεθεί προς διαχείριση στην Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.


Iris Hellas Investments Designated Activity Company

Δήλωση Απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Φυσικών Προσώπων που ενέχονται σε συμβάσεις δανείων/ πιστώσεων οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ανατεθεί προς διαχείριση στην Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.


Phoenix NPL Finance Designated Activity Company

Δήλωση Απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Φυσικών Προσώπων που ενέχονται σε συμβάσεις δανείων/ πιστώσεων οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ανατεθεί προς διαχείριση στην Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.


Sunrise I NPL Finance DAC

Δήλωση Απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Φυσικών Προσώπων που ενέχονται σε συμβάσεις δανείων/ πιστώσεων οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ανατεθεί προς διαχείριση στην Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.


VEGA I NPL Finance Designated Activity Company

Δήλωση Απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Φυσικών Προσώπων που ενέχονται σε συμβάσεις δανείων/ πιστώσεων οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ανατεθεί προς διαχείριση στην Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.


VEGA II NPL Finance Designated Activity Company

Δήλωση Απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Φυσικών Προσώπων που ενέχονται σε συμβάσεις δανείων/ πιστώσεων οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ανατεθεί προς διαχείριση στην Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.


VEGA III NPL Finance Designated Activity Company

Δήλωση Απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Φυσικών Προσώπων που ενέχονται σε συμβάσεις δανείων/ πιστώσεων οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ανατεθεί προς διαχείριση στην Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.