Τι είναι το πλάνο αποπληρωμής;

Τι είναι το πλάνο αποπληρωμής;

Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές για την πληρωμή της οφειλής σας. Ένας τρόπος είναι να δημιουργήσουμε μαζί ένα πλάνο αποπληρωμής. Εξοφλείτε το χρέος σας σε μηνιαίες δόσεις με βάση ένα ποσό που συμφωνούμε από κοινού.

Το πλάνο αποπληρωμής είναι ένα βιώσιμο πλάνο για την καλύτερη διαχείριση των οφειλών σας. Θα εκτιμήσουμε την οικονομική σας κατάσταση για να προσδιορίσουμε το ποσό που μπορείτε να καταβάλλετε με βάση το εισόδημα και τα έξοδά σας.

Σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής, καταβάλλετε ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα για την κάλυψη των ανεξόφλητων οφειλών σας.