Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας

Εδώ θα δείτε πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για οφειλές από δάνεια/ πιστώσεις της Τράπεζας Πειραιώς (συμπερ. απαιτήσεων από άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου έχει καταστεί καθολική/ ειδική διάδοχος):

  • Όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς

  • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση από Δευτέρα ως Παρασκευή 08.00 - 20.00 στο 18 3 81

Για οφειλές από δάνεια/ πιστώσεις με δικαιούχο οιαδήποτε Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (αφορά σε απαιτήσεις δανείων/ πιστώσεων από την Τράπεζα Πειραιώς ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα που έχουν μεταβιβαστεί, δια τιτλοποίησης ή πώλησης, σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού), των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στην Intrum Hellas:

  • Τα γραφεία της Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. (Λ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα, Τ.Κ. 115 26)

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.8622000

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση CodeofConduct@gr.intrum.com