Η Intrum Hellas είναι στο πλευρό των πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφικές φωτιές με διευκολύνσεις στην αποπληρωμή των πιστώσεών τους. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 9294070.

 

 

Σχετικά με το νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Η Intrum ενημερώνει τους δανειολήπτες για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρει ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών για μία ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση για το σύνολο των οφειλών.

Ένας νέος, καινοτόμος και διαυγής Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών τίθεται πλέον σε λειτουργία με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες και οριστικές λύσεις σε οφειλέτες για το σύνολο των οφειλών τους.  

Ο νέος Μηχανισμός αποτελεί τη νέα εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης όπως ορίζει ο νέος Νόμος «Ρύθμιση Οφειλών & Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (Ν. 4738/2020).

Η Intrum Hellas – στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της να προσφέρει βιώσιμες λύσεις στους δανειολήπτες, δημιουργώντας ταυτόχρονα αξία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία –ενθαρρύνει τους οφειλέτες να διερευνήσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρει ο νέος Μηχανισμός.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών: Κύρια σημεία

Σε ποιους απευθύνεται ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών;

Απευθύνεται σε οφειλέτες που:

 • Είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (Ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία ολιστική και βιώσιμη λύση.

Ποιοι οφειλέτες εξαιρούνται από τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών;

Εξαιρούνται οφειλέτες που:

 • Άνω του 90% των οφειλών τους συγκεντρώνεται σε ένα μόνο πιστωτή
 • Το σύνολο των οφειλών τους είναι χαμηλότερο των €10.000

 

Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν στο νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης;

Πρόκειται για οφειλές προς:

 • Χρηματοδοτικούς φορείς:
  • Πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα
  • Εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
  • Νομικά πρόσωπα που αποκτούν απαιτήσεις στο πλαίσιο τιτλοποίησης
  • Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
 • To Δημόσιο
 • Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Ποια είναι τα οφέλη για τους οφειλέτες από τη νέα διαδικασία;

Εφόσον υπαχθούν στο Νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να:

 • Ρυθμίσουν ταυτόχρονα όλες τις οφειλές προς τράπεζες, διαχειριστές και Δημόσιο τους μέσω μιας βιώσιμης λύσης
 • Πετύχουν ελκυστικούς όρους (π.χ. 240 μήνες για τις οφειλές προς στο Δημόσιο και έως 420 δόσεις για τους χρηματοδοτικούς φορείς), μέσω μίας διαφανούς και ισότιμης διαδικασίας με ομοιόμορφους κανόνες
 • Λάβουν μια λύση στα μέτρα τους, με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες, ώστε να μπορούν να την αποπληρώνουν ομαλά χωρίς να ανατρέπεται ο οικονομικός προγραμματισμός στη ζωή τους
 • Επωφεληθούν από την ανέξοδη, ταχεία και αναβαθμισμένη διαδικασία αποφεύγοντας τις μετακινήσεις, τις πολλαπλές επισκέψεις σε διαφορετικούς πιστωτές και τη γραφειοκρατία
 • Γνωρίζουν με ακρίβεια τους όρους ρύθμισης και τις προϋποθέσεις απαλλαγής στο πλαίσιο της διαυγούς διαδικασίας και της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Η διαδικασία ένταξης είναι πολύπλοκη;

 • Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και ολοκληρώνεται αποκλειστικά ψηφιακά σε 9 μόλις στάδια. Χρειάζεστε μόνο τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πώς θα καταχωρήσω την αίτηση;

Δείτε σχετικό βίντεο εδώ

Αξιοποιείστε τις ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρει ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών.

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα που βρίσκεται εδώ, και πατήστε το σύνδεσμο «Αιτών» για να ξεκινήσετε την αίτησή σας.