Η Intrum Hellas είναι στο πλευρό των πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφικές φωτιές με διευκολύνσεις στην αποπληρωμή των πιστώσεών τους. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 9294070.

 

 

Ολοκλήρωση της μεταβίβασης των ομολογιών της τιτλοποίησης Sunrise I από την Piraeus Financial Holdings στην Intrum

Ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου Sunrise I στην Intrum Hellas

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των αναλογούμενων ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από την Piraeus Financial Holdings στον Όμιλο Intrum για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Sunrise I. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου παραμένει στην Intrum Hellas, κορυφαίο αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, μετά την υπογραφή νέας σχετικής συμφωνίας (SLA).

Η μεταβίβαση αφορά σε ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise I, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων ανέρχεται σε €2,3 δισ., και πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των απαραίτητων εγκρίσεων και της ένταξης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) του Sunrise I στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής».

Με αφορμή την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Intrum Ελλάδος και μέλος της Διοικητικής Ομάδας/ Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Intrum, δήλωσε, ότι: «Mε τη συναλλαγή αυτή, ο Όμιλος Intrum ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στην ελληνική αγορά. Ως Ιntrum Hellas, διαχειριζόμαστε συνολικές νομικές απαιτήσεις ύψους άνω των 50 δισ. ευρώ, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και εφαρμόζοντας υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές. Με αναπτυξιακή λογική, έχουμε ως στόχο να συμβάλλουμε στον μετασχηματισμό της εγχώριας οικονομίας κατά τη μετάβασή της στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο κ. Άκης Μπης, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum Investments στην Ελλάδα, επεσήμανε ότι: «Η επενδυτική στρατηγική του Ομίλου Intrum στην Ελλάδα συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Με την εκ νέου συμβολή μας στην ελληνική δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων –μέσω μιας ακόμη συναλλαγής επενδυτικού χαρακτήρα– παραμένουμε πιστοί στην αποστολή της Intrum, του κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων να ηγείται της πορείας προς μια υγιή οικονομία τόσο για τους λήπτες όσο και για τους παρόχους δανειακών κεφαλαίων».

Το χαρτοφυλάκιο Sunrise I περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων και αποτελείται από περίπου 205.000 δάνεια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7,2 δισ..

Η δικηγορική εταιρία Ζέπος και Γιαννόπουλος ενήργησε ως νομικός σύμβουλος ελληνικού δικαίου ενώ η δικηγορική εταιρία White & Case LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος αγγλικού δικαίου για την Intrum.

 

  • Σχετικά με τον Όμιλο Intrum
    Ο Όμιλος Intrum είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων με παρουσία σε 25 αγορές. Η Intrum βοηθά τις εταιρίες στη βελτίωση των ταμειακών ροών και της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας τους, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις βιωσιμότητας. Αποστολή της εταιρίας είναι η εξασφάλισή της υποστήριξης που χρειάζεται να λάβουν οι οφειλέτες ώστε να εξυπηρετήσουν ομαλά τις υποχρεώσεις τους. Η Intrum έχει 10.000 αφοσιωμένους επαγγελματίες που εξυπηρετούν περίπου 80.000 εταιρίες. Το 2020, τα έσοδα ανήλθαν σε 16,85 δισ. SEK. Η Intrum έχει την έδρα της στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και η μετοχή της είναι εισηγμένη στο Xρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.intrum.com.