Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! 

Η Intrum Hellas στηρίζει την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Αν έχετε πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση στον κλάδο της εστίασης, ενημερωθείτε για το πρόγραμμα «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης».

Υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έως τις 30 Ιουλίου 2021.

Θέλω να μάθω περισσότερα.

 

 

 

 

 

Ετήσιες Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και την Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2020

Ετήσια Έκθεση ΔΣ & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Δείτε αναλυτικά για την Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. εδώ.   

Δείτε αναλυτικά για την Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε. εδώ