Η Intrum Hellas είναι στο πλευρό των πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφικές φωτιές με διευκολύνσεις στην αποπληρωμή των πιστώσεών τους. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 9294070.

 

 

Ετήσιες Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και την Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2020

Ετήσια Έκθεση ΔΣ & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Δείτε αναλυτικά για την Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. εδώ.   

Δείτε αναλυτικά για την Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε. εδώ