Τι σημαίνει η ορθή πρακτική είσπραξης οφειλών;

Η ορθή πρακτική είσπραξης οφειλών απαιτεί από τους παρόχους να ακολουθούν τα νομικά πρότυπα που θέτουν οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Στην Intrum, πιστεύουμε ότι η ηθική προσέγγιση είναι ο μόνος σωστός τρόπος λειτουργίας.

Στην Intrum, φροντίζουμε πάντα να συμμορφωνόμαστε με την ορθή πρακτική είσπραξης οφειλών. Οι πελάτες μας και οι οφειλέτες τους αντιμετωπίζονται με τρόπο δεοντολογικό και δίκαιο. Στην Intrum τηρούμε τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις της αγοράς, καθοδηγούμαστε όμως και από τις βασικές μας αξίες: Κατανόηση, ήθος, αφοσίωση και προσήλωση στις λύσεις. Οι αξίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την ταυτότητά μας και διατρέχουν όλες τις διαδικασίες εργασίας μας.

Γιατί είναι σημαντική η ορθή πρακτική είσπραξης οφειλών;

Η ορθή πρακτική είσπραξης οφειλών συμβάλλει στη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης τόσο των πελατών μας όσο και των οφειλετών τους κατά την εξέλιξη της υπόθεσης είσπραξης οφειλών. Για παράδειγμα, ένα άτομο που οφείλει δεν πρέπει να υφίσταται αδικαιολόγητη πίεση.
Στην Intrum, γνωρίζουμε πολύ καλά την ορθή πρακτική είσπραξης οφειλών, διασφαλίζοντας ότι οι οφειλέτες αντιμετωπίζονται με τρόπο δεοντολογικό, με σεβασμό και σύμφωνα με το τοπικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες διαχείρισης οφειλών. Η επικοινωνία μας διεξάγεται τη σωστή στιγμή και με τον σωστό τρόπο. Δεν θα παραπλανήσουμε ποτέ ένα άτομο. Δεν θα παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την οφειλή στον εργοδότη ή τους φίλους του. Είναι σωστό που εταιρείες οι οποίες δεν πληρούν τα σωστά πρότυπα καλούνται να λογοδοτήσουν.

Προστασία για εσάς και τους οφειλέτες

Η ορθή πρακτική είσπραξης οφειλών δεν προστατεύει μόνο τους οφειλέτες, προστατεύει και την επένδυσή σας. Στην Intrum, διαχειριζόμαστε τους λογαριασμούς σας σύμφωνα με τα συμφωνημένα επιχειρηματικά σχέδια - δεν θα προσφέρουμε διακανονισμούς ή εκπτώσεις χωρίς την έγκρισή σας.
Θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να σας καθοδηγούμε, να διερευνούμε και να σας συμβουλεύουμε σχετικά με την πιθανότητα ανάκτησης μιας οφειλής και το κόστος που αυτό συνεπάγεται. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει, θα φροντίσουμε να έχετε αυτή την πληροφορία και να μην σπαταλήσετε χρόνο και χρήμα διεκδικώντας μη ανακτήσιμα κεφάλαια.

Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά

Η είσπραξη οφειλών αποτελεί σημαντικό μέρος της διασφάλισης μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομίας. Στην Intrum, θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά για τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους και την κοινωνία, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των πτωχεύσεων, στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας και στην αποτροπή δημιουργίας περαιτέρω οφειλών.
Η ηγετική μας θέση στην αγορά μάς δίνει μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσουμε την ανάπτυξη ολόκληρου του κλάδου προς μια ηθική κατεύθυνση.
Προσπαθούμε πάντα να είμαστε ένας έμπιστος συνεργάτης, όπου ο σεβασμός είναι αμοιβαίος μεταξύ ημών και των πελατών μας. Γνωρίζουμε ότι η σχέση που έχετε με τους οφειλέτες σας είναι σημαντική. Διασφαλίζουμε ότι λαμβάνουν δίκαιη μεταχείριση και βιώνουν μια θετική εμπειρία μέσω ενός διαλόγου βασισμένου στην κατανόηση και τον σεβασμό, έτσι ώστε η διαδικασία ανάκτησης να είναι όχι μόνο αποτελεσματική, αλλά και επωφελής για τη μελλοντική σας σχέση.