Έκθεση Πληρωμών για την Ελλάδα 2022

Σημαντικά είναι τα συμπεράσματα για την ελληνική αγορά που καταγράφονται στην 3η έκδοση του European Payment Report* – Έκθεση για την Ελλάδα για το 2022 που παρουσιάζει η Intrum μετά από έρευνα στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 240 επιχειρήσεις από 15 κλάδους.

European Payment Report 2022

Η ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών της Intrum αποκαλύπτει τον αντίκτυπο που έχουν οι καθυστερήσεις πληρωμών τις προσδοκίες που έχουν περισσότερες από 11,000 επιχειρήσεις σε 29 Ευρωπαϊκές χώρες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2022 αποτυπώνουν τις τοποθετήσεις των επιχειρήσεων απέναντι στο κλίμα αβεβαιότητας, τον τρόπο διαχείρισης των αναπτυξιακών τους σχεδίων, καθώς και την στροφή προς την επίτευξη βιωσιμότητας.

 

Δείτε την έκθεση εδώ.


Η ανάγκη των επιχειρήσεων για εξειδικευμένη διαχείριση των επιπτώσεων του πληθωρισμού είναι διάχυτη.

Σε ποσοστό 55% οι ερωτώμενοι από την Ελλάδα δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους είναι πιο ισχυρή ή το ίδιο ισχυρή τον Απρίλιο 2022 συγκριτικά με πριν από την έναρξη της πανδημίας, τον Μάρτιο 2020.

Η επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής επιφέρει σημαντική πίεση στις επιχειρήσεις.

Σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (85%) οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι υποχρεώθηκαν να αποδεχτούν μεγαλύτερους χρόνους πληρωμής από τους πελάτες τους κατά τους 12 τελευταίους μήνες.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν δράσεις για να προστατεύσουν τη ρευστότητά τους και να υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια.

Με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των εκπρόθεσμων πληρωμών, το 73% των ερωτώμενων –ποσοστό αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο– δήλωσε ότι εστιάζει στις πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ το 32% στην ψηφιοποίηση και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.

“62% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι η πανδημία του Covid-19 τις ώθησε σε καλύτερη διαχείριση των καθυστερημένων οφειλών”

Η βελτίωση του χρόνου πληρωμής είναι καίριας σημασίας

Παρότι το 46% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι οι πιστωτικές τους απώλειες μειώθηκαν κατά το 2022 (βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2021), οι εκπρόθεσμες πληρωμές εξακολουθούν να έχουν σημαντικές συνέπειες.

 

Δείτε την έκθεση εδώ.


Κατεβάστε την έρευνα εδώ