Ευπάθεια οφειλετών

Είναι σημαντικό να εντοπίζονται οι οφειλέτες που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις και να διασφαλίζεται ότι λαμβάνουν τη σωστή μεταχείριση, ανάλογα με την κατάστασή τους. Στην Intrum, γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας μπορούν να επηρεάσουν τους οφειλέτες με διαφορετικούς τρόπους.

Είναι σημαντικό να εντοπίζονται οι οφειλέτες που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις και να διασφαλίζεται ότι λαμβάνουν τη σωστή μεταχείριση, ανάλογα με την κατάστασή τους. Στην Intrum, γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας μπορούν να επηρεάσουν τους οφειλέτες με διαφορετικούς τρόπους.

Η ευπάθεια μπορεί να λάβει πολλές μορφές, ενδεχομένως λόγω των οικονομικών συνθηκών, της ψυχικής κατάστασης ή της σωματικής υγείας του οφειλέτη. Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπίζουμε κάθε άτομο ξεχωριστά και να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες του. Ένας οφειλέτης μπορεί να έχει πρόβλημα ψυχικής ή σωματικής υγείας, αλλά να εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να λαμβάνει σχετικές οικονομικές αποφάσεις.

Η εστίαση στους οφειλέτες βρίσκεται στο επίκεντρο της κουλτούρας μας και είμαστε αποφασισμένοι να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση οφειλετών, μαζί με σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τα χρέη τους με σιγουριά, αν και αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η Intrum χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και εργαλείων για εκπαίδευση σε θέματα ευπάθειας. Στο ΗΒ αυτό περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές από το Money Advice Trust, Chris Fitch - 21 Βήματα και Ένωση Πιστωτικών Υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να κατανοούν τις περιστάσεις του οφειλέτη και να χρησιμοποιούν την κοινή λογική στην προσέγγισή τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι λογαριασμοί μεταβιβάζονται στην ομάδα Εξυπηρέτησης Οφειλετών.

Μερικά από τα μοντέλα και τα συστήματα που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν:

  • TEXAS – ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται στην αναζήτηση πληροφοριών και τη συγκατάθεση για την αποθήκευση δεδομένων
  • IDEA – μια μέθοδος για τον καθορισμό της καταλληλότερης λύσης για έναν οφειλέτη που αντιμετωπίζει ευπάθεια
  • HARMED – για κλήσεις με οφειλέτες που βρίσκονται σε απόγνωση και/ ή απειλούν να βλάψουν τον εαυτό τους
  • BRUCE – το πρωτόκολλο αυτό βοηθάει το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου να αξιολογήσει την ικανότητα ενός οφειλέτη να λαμβάνει αποφάσεις
  • BLAKE – ένα πλαίσιο συνομιλίας με οφειλέτες σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου

Κάθε κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική και, ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι της Intrum έχουν εξελιχθεί ώστε να είναι ευέλικτοι στην προσέγγισή τους προς τους οφειλέτες και στη διαχείριση των λογαριασμών τους. Η Intrum θα κάνει εύλογες προσαρμογές για να διασφαλίσει ότι όλες οι επικοινωνίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του οφειλέτη. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι οφειλέτες σας είναι σε ασφαλή χέρια.